Programmabegroting 2019-2022

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

1. Inleiding

Koers Stadshart Oss wil een bruisend centrum bieden voor bezoekers uit de hele regio. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van detailhandel zal het centrum bestaan uit een aantrekkelijke mix van winkels, horeca, wonen en cultuur. Doel van de Koers is het versterken van de ontmoetingsfunctie van het centrum voor onze inwoners. Dat willen we bereiken door in te zetten op een ruimtelijk compact(er) centrum, met een meer gevarieerd aanbod (naast winkels en horeca ook cultuur en wonen) in een eigen authentieke sfeer (de Osse Couleur Locale). Een specifieke ruimtelijke opgave is de integrale aanpak van het Walkwartier. Een levendig en verrassend centrum vraagt blijvende aandacht en inspanningen van alle partijen. Dat doen we samen met de centrumondernemers en vastgoedeigenaren. De toenemende leegstand willen we bestrijden door initiatieven zoals de Droomwinkel en het verplaatsen van kansrijke ondernemingen van buiten het centrum naar het stadshart. Marketing van het stadscentrum vinden we erg belangrijk. De centrumontsluitingen worden aangepakt om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit te verhogen.

Met de realisatie van het Walkwartier krijgt het stadshart aan de zuid-oostzijde een flinke impuls. Maar daarmee zijn we niet klaar. Ook aan het noordelijk en noord-oostelijke deel van het stadshart zullen we extra aandacht moeten besteden. Samen met de provincie Noord-Brabant zetten we in op een ontwikkelingsstrategie om nieuwe functies toe te voegen, meer wonen, aandacht voor verduurzaming met groen. Daarvoor willen wij een investeringsfonds vormen. Daarmee kunnen we samen met de provincie Noord-Brabant deze verdere herstructurering in gang zetten.

Het dynamische stadscentrum is veel groter dan het stadshart zoals in de Koers Stadshart beschreven.
Ook andere gebieden in het centrum vragen aandacht. Wij geven echter prioriteit aan het stadshart om de realisatie van de Koers mogelijk te maken.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 3.802

1,2 %

Baten

€ 420

0,1 %