Programmabegroting 2019-2022

Programma 6. Vitale economie

1. Inleiding

Duurzame werkgelegenheid, daar moet een vitale economie toe leiden. Want het hebben van werk stelt mensen in staat om hun bestaan zelf vorm te geven en mee te doen in de maatschappij. Economische vitaliteit is een belangrijke pijler onder de Osse gemeenschap. Werkgelegenheid en personeel zijn ook van belang voor ons bedrijfsleven en voor de aantrekkelijkheid van Oss als vestigingsplaats. Ook deze collegeperiode willen we weer 1.000 banen extra, maar nog belangrijker is het dat bedrijven aan gemotiveerd en goed opgeleid personeel kunnen komen. Daarvoor moeten bedrijven de laatste jaren al steeds meer moeite doen.
Wij vinden het belangrijk dat nieuwe én al in Oss gevestigde bedrijven hier goed uit de voeten kunnen. Daar richten we onze acquisitie op, maar zeker ook ons accountmanagement. Aandacht voor samenwerken en verbinden blijft een centraal uitgangspunt, een voorwaarde voor een fitte economie.
Oss is dé maakstad in de regio Noordoost Noord-Brabant en daar zijn we trots op. Onze opgave is het om samen met het bedrijfsleven, het onderwijs en de regio telkens weer te komen tot vernieuwingen en zo te bouwen aan een vitale economie, klaar voor de toekomst.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 25.687

8,1 %

Baten

€ 24.536

7,7 %