Programmabegroting 2019-2022

Programma 7. Mobiliteit

1. Inleiding

We beschouwen de mogelijkheden om ons te verplaatsen als vanzelfsprekend. Een goede bereikbaarheid stelt ons in staat te werken, te recreëren, voor onszelf en anderen te zorgen. Maar we doen onszelf te kort als we vergeten dat onze verplaatsingen ook onwenselijke effecten kunnen hebben in onze omgeving. In Oss streven we naar een goede bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid.

Lasten & baten

schaal x € 1.000

Lasten

€ 5.156

1,6 %

Baten

€ 3.946

1,2 %